Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Tweerichtingverkeer op de Tilburgseweg een slecht plan

Laat u horen en teken de petitie

Vindt u het besluit om de Tilburgseweg in te richten voor tweerichtingsverkeer een slecht plan? Teken dan de petitie op tilburgsewegveilig.petities.nl!

Gevaarlijker op de Tilburgseweg

Tijdens onze contacten met inwoners van Goirle horen wij te vaak dat het wijzigen van het eenrichtingsverkeer op de Tilburgseweg naar tweerichtingsverkeer als een gevaarlijke verkeerssituatie gezien wordt. Vooral de zwakste verkeersgebruikers (voetgangers, fietsers, rolstoelers, scootmobiels) moeten het bij deze aanpassing ontgelden. De wijziging naar tweerichtingsverkeer is een gemeenteraadsbesluit dat genomen is op 12 januari 2016. Het is een onderdeel van het verkeerscirculatieplan waarbij de doelstelling was “Het ontsluiten voor verkeer van en naar het dorpscentrum voor ondernemers en bezoekers” (…)

Inspreekrecht

D66 Goirle maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid, samen met veel van onze dorpsgenoten. We vinden het een goed plan om de ondernemers te steunen in hun voortbestaan. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de veiligheid en het gevoel van veiligheid van onze dorpsgenoten. D66 Goirle heeft dit signaal opgepakt en via het inspreekrecht gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Ordeningen van januari dit jaar. Bij het vertolken van de gevoelens omtrent deze kwestie werden wij totaal genegeerd en we werden weggestuurd met het bericht dat het besluit voor tweerichtingsverkeer op de Tilburgseweg al lang genomen was en er niet meer op terug gekomen zou worden.

Anders doen

Wij gaan niet bij de pakken neerzitten en gaan het dus anders doen. D66 heeft een petitie in gang gezet om te achterhalen hoeveel van onze dorpsgenoten dit net als wij een slecht besluit vinden. In de volgende gemeenteraad willen wij uw stem krachtig laten horen en wat ons betreft wordt dit punt 1 op de agenda van de raadsvergadering.
Teken daarom de petitie op tilburgsewegveilig.petities.nl en laat u horen!

Piet Verheijen
Lijsttrekker D66 Goirle