Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

Lijsttrekker Piet Verheijen van D66 Goirle vindt dat het beter kan

Volgende week is het zover, dan worden de verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. In Goirle valt nu meer te kiezen dan de vorige keer het geval was want D66 doet sinds 12 jaar mee. Wat kan er volgens lijsttrekker Piet Verheijen allemaal anders?

Wat wil je zo snel mogelijk verbeteren in Goirle?

In ieder geval kunnen we de inwoners beter betrekken bij besluitvorming. Een klein kringetje van 19 raadsleden heeft een beperkte visie op wat alle Goirlenaren en Rielenaren zouden willen. Zoveel mogelijk inwoners zouden daarover mee moeten kunnen beslissen. Om een voorbeeld te geven: om het centrum economisch aantrekkelijker te maken is besloten de Tilburgseweg te versmallen én tweerichtingsverkeer te maken. Dat gaat wél ten koste van de veiligheid van de zwakste weggebruikers. De vele keren dat we op de Hovel hebben gestaan en met mensen hebben gesproken over dit onderwerp horen we in 99% van de gevallen dat het onbegrijpelijk is dat de raad dit besluit genomen heeft, dat het gevaarlijker wordt. Ook kunnen we veel voortvarender met duurzaamheid omgaan. De gemeente Goirle is heel erg terughoudend geweest in de ambities. Ik wil er alles aan doen om dat nu niet te laten gebeuren.

Wanneer is de missie geslaagd voor D66 Goirle?

Wanneer Goirle duurzamer is, er beter naar de inwoners wordt geluisterd en er voor iedereen kansen zijn. D66 wil mensen betrekken in het oplossen van problemen door vroegtijdig te informeren en ze te vragen of ze willen meedenken. We zoeken mensen op en gaan in gesprek, ook in de wijken.

En wanneer zijn er kansen voor iedereen?

Daar heb ik wel wat voorbeelden van. Vluchtelingen moeten hier netjes worden opgevangen, die moeten kunnen integreren in onze samenleving. We willen dat ouderen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als we het hebben over jongeren die in armoedige omstandigheden moeten opgroeien, die zijn bijna bij voorbaat uitgesloten van de kansen die onze maatschappij biedt.

Dat moet allemaal verbeteren?

Goirle doet het niet zo slecht, het is een sociaal dorp. Maar het kan nog beter!

 

Klik deze link om te zien waar D66 Goirle voor staat