Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 maart 2018

Stemmers bedankt!

Op woensdag 21 maart heeft u gebruik kunnen maken van uw stemrecht. Wij hopen dat u dat gedaan heeft. Als u op D66 hebt gestemd: hartelijk dank! Maar ook als u op een andere partij hebt gestemd danken wij u.

Samenwerken

Onze gemeente brengen we alleen verder door compromissen, door samen te werken. Een raadszetel staat niet op zichzelf, maar tussen de 18 anderen in de Gôolse Raadzaal. Wij werken graag samen, zodat niet alleen onze ‘eigen kiezers’ zich herkennen in wat besloten wordt, maar zo veel mogelijk kiezers uit onze dorpen. Het is niet het meest makkelijke verhaal. Een aantal partijen kiest misschien liever voor het eigenbelang, het eigen gelijk, voor schone handen. Wij willen dat vermijden, en krijgen dus lang niet alles wat in ons verkiezingsprogramma staat. Wij willen en zullen vooral samenwerken. Als progressieve partij die niet alleen roept, maar vooral doet. Idealistisch en nuchter. Alleen roepen verandert niets. Het geeft geen goed onderwijs, verschoont geen bedden, bouwt geen huizen, geen windmolens, geen toekomst. Goede lessen op scholen, voldoende betaalbare woningen en betere fietspaden krijg je alleen voor elkaar als we de moed hebben om ‘ja’ te zeggen.

Speerpunten

Allereerst gaan we ons optimaal inzetten voor een groene toekomst voor onze dorpen. Daarnaast zullen we echt werk maken van het vernieuwen van de Gôolse democratie. Inwoners zullen zich eerder en beter betrokken worden bij hetgeen waarvan ze ‘wakker liggen’ en hier meer zeggenschap ervaren. We zullen ons daarvoor met hart en ziel inzetten. Dat het goed gaat met Goirle en Riel is mooi, maar dan moet elke inwoner daar wel van mee kunnen profiteren. Naast debat zullen wij vooral de dialoog blijven opzoeken, met andere partijen en inwoners. We hopen dat zij op hun beurt de samenwerking met ons zullen zoeken om te werken aan een beter Goirle.

Verbinden

Nu de verkiezingen achter de rug zijn is het nog belangrijker om te zoeken naar wat de partijen verbindt. Alleen zo kan elke plaatsgenoot zich in een vernieuwende politiek herkennen. En inzien dat dit bestuur er is voor elke inwoner. Goirle en Riel maken we samen!

Team D66 Goirle