Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 april 2018

Meepraten, meedenken en meedoen

Na de verkiezingen hebben we u hier in deze krant bedankt voor de stemmen op ons, maar ook op de andere partijen. Wij werken namelijk graag samen, zodat niet alleen onze ‘eigen kiezers’ zich herkennen in wat besloten wordt. Na de verkiezingen heeft de grootste partij, Lijst Riel Goirle, het initiatief genomen om te kijken naar wat de partijen verbindt. Ik vond dat in eerste instantie een goed idee, alleen zo kan elke plaatsgenoot zich in een vernieuwende politiek herkennen. En inzien dat dit bestuur er is voor elke inwoner.

Speerpunten

Het is daarom jammer dat D66 Goirle vrij snel terzijde is geschoven als coalitiepartner. Uit monde van Bert Schellekens van LRG – die ook namens de andere, beoogde coalitiegenoten spreek – vernamen we dat er te weinig gemeenschappelijke delers waren tussen wat de beoogde coalitie wil bereiken en het programma van D66 Goirle. Onze speerpunten zijn wat mij betreft heel goed te combineren met dat van de andere partijen. We pleiten voor:
–  een groene toekomst, een klimaatneutraal dorp dat serieus werk maakt van de energietransitie;
–  vernieuwing van de Goolse democratie waarin elke dorpsgenoot inbreng kan hebben;
–  kansen voor iederéén zodat elke inwoner van Goirle en Riel mee kan genieten van al het moois dat onze dorpen bieden.
Maar bovenal willen we samenwerken. Samenwerken met de andere partijen en in verbinding met de inwoners van onze dorpen, want Goirle en Riel maken we samen, zoals de titel van ons D66 verkiezingsprogramma luidt.

Verkeersveiligheid

In het Goirles Belang van 11 april stond een mooi stuk van de hand van Wil van der Kruijs. Deze
ingezonden mening ging over de taal van de overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. D66
Goirle wordt na de verkiezingen als een ééndimensionale partij weggezet die alleen staat voor de
reconstructie van de Tilburgseweg. Ik wil dit misverstand graag uit de weg helpen: wij hebben het niet over de reconstructie maar wij maken ons samen met een grote groep van dorpsgenoten ernstig zorgen over de verkeersveiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers wanneer de Tilburgseweg
tweerichtingsverkeer zal worden. Ik besef dat dit een besluit is geweest van de vorige raad en ik merk
dat we ons met dit onderwerp niet populair hebben gemaakt bij degenen die dit besluit hebben
genomen. Maar dat is dan maar zo.

Communicatie

We hebben tevens ingezet op het besluit de Tilburgseweg tweerichtingsverkeer te maken omdat dit hét voorbeeld is waarin veel van de inwoner zich in hun zorg niet serieus genomen voelen door de raad en de communicatie veel beter had gekund. Tijdens onze gesprekken met inwoners in de wijken en op de Hovel was het dit thema dat steeds terugkwam. LRG heeft juist verbetering van communicatie als
speerpunt. Het zou de partij dus passen de hand hier in eigen boezem te steken. Overigens hebben alle partijen in het lijsttrekkersdebat aangegeven dat er genoeg reden is om nog eens goed te kijken naar de oplossing voor de verkeersproblematiek in Goirle, dus zo alleen staan we niet in deze kwestie.

Dat we niet meedoen in een LRG geleide coalitie is jammer maar zeker niet onoverkomelijk. We kunnen nog steeds meepraten, meedenken en meedoen waar dat zinnig is, en dat zullen we zeker doen!

Piet Verheijen, Fractievoorzitter D66 Goirle.