Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Inloop bij de fractie van D66 Goirle

Praat mee over afvalbeleid of de doorontwikkeling van ‘t Loket

Op woensdag 3 oktober van 19.00 uur tot 20.00 ben je van harte welkom bij de bijeenkomst van D66 Goirle in de fractiekamer van het gemeentehuis. Praat mee over alle onderwerpen die te maken hebben met onze mooie gemeente. Met name willen we weten wat je denkt over het afvalbeleid van de gemeente en de plannen die er zijn voor ondersteuningscentrum ’t Loket.

Afvalbeleid

De gemeente heeft de gezonde ambitie om in 2021 de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen tot 60 kilo per persoon per jaar. Dat is een halvering van de gemiddelde hoeveelheid per persoon in 2017. Na verschillende proeven in de wijken blijkt dat waar restafval het minst vaak wordt opgehaald, deze ambitie gehaald kan worden. Maar is dit ook wat we als inwoners van Goirle en Riel willen? Of zijn er ideeën om op een andere manier tot duurzaam afvalbeleid te komen?

Doorontwikkeling ’t Loket

’t Loket is het eerste aanspreekpunt bij vragen over hulp en ondersteuning en is gevestigd op de Thomas van Diessenstraat. Het ziet ernaar uit dat deze locatie ongewijzigd blijft, ondanks eerdere plannen om te verhuizen naar CC Jan van Besouw. Het samenwerkingsverband handelt in opdracht van de gemeente en adviseert of biedt hulp bij vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Om niet alleen gericht te zijn op de relatief kleine groep inwoners die problemen ervaart en hierbij hulp nodig heeft, wil men zich nu meer gaan richten op alle inwoners van de gemeente Goirle. De gemeente wil stimuleren dat de samenwerkende partners van ‘t Loket samen met inwoners initiatieven gaan ontplooien. Wat vindt jij van deze ontwikkeling en wat zijn volgens jou onderwerpen die hierin aandacht verdienen?

D66 Goirle wil met je in gesprek

D66 Goirle bestaat uit een groep mensen met allerlei ideeën. Die ideeën bedenken we niet in achterafkamertjes maar komen voort uit de gesprekken die we hebben met inwoners van Goirle en Riel. Dat doen we door naar je toe te komen en met je in gesprek te gaan op de verschillende winkelcentra of tijdens evenementen. Nu is het tijd om je eens uit te nodigen op onze bijeenkomst om onder het genot van een kop koffie van gedachten te wisselen. Zien we je op woensdag 3 oktober tussen 19.00 en 20.00 in de fractiekamer in het gemeentehuis? Bij de hoofdingang heten we je van harte welkom.