Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 september 2018

Wat hebben inwoners van Goirle ons op de Hovel verteld?

“Moeten we binnenkort weer gaan stemmen?” Dat vroeg een passant toen we zaterdagochtend 22 september onze tent weer opgezet hadden op de Hovel. Ik vertelde hem dat we 4 tot 5 keer per jaar erop uit trokken om in contact te komen met onze dorpsgenoten om in gesprek te gaan over wat er goed gaat in Goirle en wat er beter zou kunnen. Zo ook vandaag weer. Onze startvraag had natuurlijk alles te maken met de komende begroting. “Waar geeft Goirle in 2019 haar geld aan uit? Waar ziet u kansen om het geld goed te besteden en….. vertel het ons!”

Kansen

Zo’n 30 dorpsgenoten hebben het ons verteld. Zij wensen voldoende kansen voor het groen binnen ons dorp, vooral meer bomen en een beter beheer. Ze zien kansen voor cultuur, met name het goede beheer en de ondersteuning van de vier Sociaal Culturele Centra die ons dorp rijk is. Deze kunnen een prima rol vervullen als het gaat om sociale samenhang. Er zijn ook kansen om bijvoorbeeld met de jongerencentra eens wat te doen aan de hangjeugd in ons dorp. Inwoners van Goirle wensen kansen voor de zwakkeren in onze gemeente, met name als het gaat om zorg. Onze gesprekspartners zien ook kansen voor passende woningbouw. Vooral ouderen ondervinden last van lange wachttijden voor een bij de leeftijd passende woning.

Infrastructuur

Er werden ook meer praktische zaken genoemd, zoals kansen voor een goed en beheersbaar parkeerbeleid dat overlast in de buurt bij het CC Jan van Besouw tegen kan gaan. Ook zijn er voetpaden die zomaar ophouden. De nieuwe stoeptegels en het fietspad in Riel blijken een bron van ergernis te zijn. Schandalig gewoon vertelde een betrokken inwoonster ons.

Tilburgseweg

Een aantal keren is ons gevraagd om geld over te houden en wel voor het zo snel mogelijk weer terugdraaien van het tweerichtingsverkeer op de Tilburgseweg. Ik ga hier de krachttermen niet letterlijk herhalen maar dat het de inwoners van Goirle een doorn in het oog is, is ons in ieder geval voor de zoveelste keer duidelijk geworden. Dus laten we ook een paar centen overhouden om straks de bordjes weer te verhangen en de Goolse Democratie ook werkelijk in de praktijk te brengen.

U bent van harte uitgenodigd!

Wilt u ook met ons in gesprek maar hebt u ons gemist op de Hovel? Kom dan op woensdag 3 oktober tussen 19.00 en 20.00 naar het gemeentehuis om een kop koffie of thee met ons te drinken en in gesprek te gaan.

Piet Verheijen
D66 Goirle.
Piet.verheijen@d66middenbrabant.nl