Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 mei 2019

 “Europa is best belangrijk, ook voor Goirle”

Op 23 mei zijn er weer verkiezingen; ditmaal voor het Europees Parlement: “De verkiezingen voor het Europees parlement komen dichter bij mensen en hun dagelijkse leven dan je zou vermoeden.” Aan het woord is Eva van Wijngaarden uit Tilburg, kandidaat voor het Europees Parlement namens D66, de meest pro-Europese partij die meedoet aan de verkiezingen op 23 mei. “De grote vraagstukken van deze tijd los je niet meer op binnen je eigen landsgrenzen. Klimaatmaatregelen hebben veel meer impact als je in Europa de handen ineenslaat. Criminelen kan je beter aanpakken door samenwerking over de grenzen heen. En zonder de Europese Unie was de land- en tuinbouwsector een stuk minder effectief, innovatief en duurzaam.” Van Wijngaarden constateert een schijnbare tegenstelling: “Om als Nederland je zaakjes goed op orde te krijgen, hebben we een sterker Europa nodig. Want in Europa kunnen we een vuist maken op al die grensoverschrijdende thema’s.” 

Piet Verheijen, fractievoorzitter van D66 Goirle, vraagt regelmatig om aandacht voor onderwerpen als de energietransitie en het klimaat. “Dat is overduidelijk zo’n thema dat we niet kunnen oplossen zonder Europa. D66 pleit in Europa voor afspraken om duurzame energie aan te moedigen en het gebruik van fossiele brandstoffen verder te ontmoedigen. 

Deze lijn is precies wat wij ook in Goirle uitdragen. Daarom hebben wij recent nog gepleit voor de afschaffing van het meetellen van zonnepanelen bij het berekenen van de OZB-belasting. Het is toch niet uit te leggen dat je in deze tijd nu extra belasting gaat heffen bij mensen die juist een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gemeente Goirle? 

Speciaal voor hen die voor het eerst voor Europa mogen stemmen heeft Van Wijngaarden nog een oproep: “Bij de laatste Europese verkiezingen was de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar enorm ondervertegenwoordigd. Deze verkiezingengaan ook, en misschien wel vooral, over de toekomst. Dus ga stemmen op donderdag 23 mei!