Steun ons en help Nederland vooruit

Doe mee!

Belangstelling?
Lid zijn van D66 is niet alleen waardevol, actief kan het ook plezier opleveren! Als lid beslis je mee op alle niveaus. Ook kun je met ons meedenken en meedoen. D66 Midden-Brabant organiseert thema-bijeenkomsten (T66), ledenbijeenkomsten of evenementen. Uiteraard voeren we ook campagne. We zoeken doorlopend naar vrijwilligers die zich ook actief willen inzetten, zichtbaar of juist op de achtergrond, lokaal of regionaal. We waarderen iedere bijdrage (ook geldelijk). Voor bepaalde rollen zijn er ook trainingen. Ook als je (nog) geen lid bent vinden we het fijn als je meedenkt. Bespreek met ons je interesse. Omdat je altijd zelf je eigen bijdrage bepaalt, vinden we de rol die bij jou past. Hieronder lees je wat je zou kunnen doen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar piet.verheijen@d66middenbrabant.nl

VACATURES!

Fris-denkers voor verkiezingsprogramma GR2018
Ideeën en voorlopige standpunten verdienen een grondige afweging voordat we ze écht omarmen. Het ontwikkelen van ons programma doen we in dialoog met plaatsgenoten. Vervolgens leggen we de verzamelde wensen neer naast de 5 D66 richtingwijzers. Bijeenkomsten vinden plaats tussen september 2016 en juni 2018. Droom-, denk-, durf -en doe jij met ons mee?

Bemensing voor Tent66
Bijna maandelijks slaan we onze Tent66 op in Goirle of Riel. Op een centrale plek ontmoeten we dan plaatsgenoten op zaterdagen tussen 10.30 uur en 14.30 uur.En luisteren we naar wat er leeft en speelt. Leuk én leerzaam! 

Vrolijke folderaars
Regelmatig verspreiden we flyers en folders rondom thema’s zoals verkiezingen of referenda. Werkzaamheden over het gehele jaar en ongeveer 4 dagdelen per jaar.  Graag buiten actief? Trek ook eens een witte jas aan en loop met ons mee!

(Aspirant) leden team , aanstaande fractie & commissies
Stap voor stap werken we aan het tot stand komen van ons programma GR2018. Daarnaast bereiden we ons voor op het lokale politieke handwerk voor deelname aan de raad. Dit alles vindt stap voor stap plaats. Werkzaamheden over het gehele jaar, minimaal 6 avonden per jaar. Ben jij één van onze vrijdenkende plaatsgenoten die willen inspireren en bijdragen?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018