Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2017: Samen sterker – kansen voor iedereen

In dit concept-verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar.

Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. Politiek van vrijheid en verbondenheid kan winnen van politiek van verdeeldheid en discriminatie. Dat zullen we laten zien. Want samen staan we sterker.

Het gaat goed met Nederland.

In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde. Maar er zijn ook grote problemen. Bijvoorbeeld het terrorisme en de vluchtelingencrisis. De vele berichten over aanslagen en oorlogen laten niemand koud. Mensen maken zich zorgen dat niets meer blijft zoals het is. Sommige politici maken misbruik van die zorgen. Maar zij komen niet met oplossingen die mensen verder helpen.

D66 kiest voor een ideaal: een optimistisch Nederland.

We zien onder ogen wat niet goed gaat. Maar toch zijn we er beter aan toe dan tientallen jaren geleden. Dat geldt voor heel de wereld en voor Nederland. Wij Nederlanders hebben samen ons land vooruit geholpen. Met meer welvaart, betere zorg, betere scholen, meer vrijheid. Dat wil D66 vasthouden en versterken. Samen met u. Met alle Nederlanders.

Samen met u pakken we problemen aan.

Dat hebben we ook de laatste jaren gedaan. We hebben het kabinet aan het werk gezet. We hebben de economie weer laten groeien.

Jarenlang is er geld bezuinigd om de economie weer gezond te maken.

Nu wil D66 weer investeren in de samenleving. We willen geld besteden op een verantwoorde manier: investeren in mensen, in de toekomst, in gelijke kansen. Zo bestrijden we de armoede. We verbeteren de zorg. En we zorgen ervoor dat meer mensen kunnen meekomen. Dat ze kunnen lezen en schrijven en kans hebben op een vaste baan.

Er is een tweedeling in de samenleving:

grote verschillen tussen rijk en arm, tussen mensen met een hoge en een lage opleiding. Die tweedeling willen we bestrijden. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Kinderen hebben vaak minder kansen als hun ouders lager opgeleid zijn. Of als ze een niet-westerse achtergrond hebben. Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben om iets van zijn of haar leven te maken.

Dat geldt ook voor mensen die naar Nederland vluchten voor oorlog en geweld.

Zij krijgen vanaf dag één de mogelijkheid om Nederlands te leren en aan het werk te komen. Zo werken we aan gelijke kansen en worden ook deze mensen opgenomen in onze samenleving.

D66 wil een maatschappij waarin we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar.

Waarin we de moeite nemen elkaar te begrijpen. We hebben elkaar meer nodig dan ooit. We willen geen verdeeld land, maar een land waarin we samen vooruit komen.

Nederland heeft een veelkleurige, open samenleving.

Dat hoort bij ons land, dat is wie we zijn. Daarom vechten we tegen discriminatie. Want discriminatie komt veel voor, in Nederland en in de wereld. Mensen wantrouwen andere mensen. Populistische politici zetten onze vrijheden op het spel. Ze zetten de feiten naar hun hand. Van Groot-Brittannië tot de Verenigde Staten en Turkije.

Wij sluiten onze ogen niet voor wat er in de wereld gebeurt.

Daarom ook blijven wij overtuigd Europeaan en zijn we tegen een Nexit, een vertrek uit de Europese Unie. Europa verbeteren, daar gaat het om. Zo beschermen we de vrijheid en welvaart in Nederland.

Wij werken aan een optimistisch Nederland.

Aan een rechtvaardige samenleving. Waarin mensen elkaar en de overheid weer vertrouwen. Met de blik op de toekomst. Onze idealen zijn vrijheid voor elk mens en volledig gelijke kansen voor iedereen. Daarbij houden we ook rekening met mensen die niet kunnen meekomen.

Gepubliceerd op 23-02-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018