Steun ons en help Nederland vooruit

Dorps leven, dicht bij de stad

Dorps leven dicht bij de stad

Een dorpscentrum met een eigen karakter Het centrum in Goirle met de Hovel en het cultureel centrum Jan van Besouw is modern, maar kent veel leegstand en onderscheidt zich niet van elk ander willekeurig winkelcentrum. Dit is voor de toekomst niet houdbaar. De ontwikkeling van het dorpscentrum is volgens D66 dan ook niet af. D66 wil een centrum dat past bij onze gemeente en zich onderscheidt in de regio. Om mensen van buiten te blijven trekken is meer nodig dan gratis parkeren onder de Hovel.

D66 wil daarom gezamenlijk met belanghebbenden, bewoners, ondernemers, verenigingen en projectontwikkelaars tot nieuwe centrumontwikkelingen komen. Een verkleining en concentratie van het winkeloppervlak geconcentreerd rondom de Hovel is nodig. Het Kloosterplein zou het hart moeten worden voor wekelijkse kleinschalige evenementen met een eigen identiteit. Je kan denken aan een boerenmarkt met producten uit de directe omgeving; optredens van lokale verenigingen etc.

Betekenisvolle en democratische omgevingsvisie Er gaat de komende periode veel veranderen in de manier waarop gebiedsontwikkeling geregeld is. Bestemmingsplannen verdwijnen omdat er ruim 26 wetten, meer dan 60 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen op het gebied van water, milieu, infrastructuur, bouwen en natuur zijn samengevoegd in één omgevingswet.

Wij zijn blij met de omgevingswet, omdat die het makkelijker maakt om initiatieven de ruimte te geven. In plaats van te kijken naar waarom iets níét kan, wordt straks gekeken naar hoe het wél kan. Daarmee ontstaat lokaal meer ruimte om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken binnen de waarden die wij belangrijk vinden. In plaats van tientallen bestemmingsplannen komt er één omgevingsvisie.

Wij willen dat deze visie in uitgebreide samenwerking met bewoners tot stand komt en dat daarin nauwkeurig de waarden en kwaliteiten worden vastgelegd die wij in Goirle en Riel belangrijk vinden.

Een vitaal platteland Agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg

D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. D66 wil hiervoor in het vergunningenbeleid en de bestemmingsplannen de ruimte creëren.

Goede verbindingen met Tilburg De verbindingen met Tilburg zijn goed. D66 vindt wel dat de bereikbaarheid van de halteplaatsen vanuit de wijken De Boschkens West en Oost moet worden verbeterd en/of dat deze wijken een eigen (lus in de bestaande) route krijgen zodat de bewoners van deze wijken ook optimaal van het totale OV-netwerk in de regio gebruik kunnen maken

Laatst gewijzigd op 22 november 2018