Steun ons en help Nederland vooruit

Een woning voor iedereen

Een woning voor iedereen

Doordat het zo prettig wonen is Goirle en Riel trekken we veel mensen van buiten. Dat is fijn want het geeft een goede samenstelling van de bevolking. Wel is het lastig voor starters om een betaalbare en passende woning te vinden. Zelfs zonder de verwachte groei van de gemeente is er op dit moment al een tekort aan woningen. Bovendien groeit het verschil tussen mensen die het zich kunnen veroorloven om op een gewilde plek te wonen en zij die dat niet kunnen. D66 wil dat wonen in Goirle en Riel voor iedereen toegankelijk blijft. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur- en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar.

Betaalbare huur- en koopwoning D66 wil dat de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment. Door de tekorten in dit segment, ontstaat er een bottleneck en kunnen veel mensen geen wooncarrière maken (doorstroming). In de afspraken met ontwikkelaars en investeerders willen we dat een deel van de woningen wordt ontwikkeld in het midden huursegment, net zoals dat nu al gebeurt voor sociale huur. Dit zal vervolgens worden vastgelegd in het bestemmingsplan waar deze locaties de bestemming ‘geliberaliseerde woning voor middenhuur’ krijgen.

Steun voor initiatieven van dorpsgenoten D66 wil dat inwoners in de gelegenheid worden gesteld om zelf woningbouwprojecten te ontwikkelen. Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66 de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten.

D66 steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief zelf invulling te geven aan de inrichting van ruimte. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal. Kleinschalige projecten lenen zich erg goed om in collectief particulier opdrachtgeverschap te worden gerealiseerd. Inwonerinitiatieven voor wijkverbetering en wijkontwikkeling zullen daarbij worden ondersteund.

Gemengd woningaanbod in Goirle en Riel D66 streeft naar een gemengd woningaanbod in Goirle en Riel. Dat vinden wij belangrijk, omdat we er daarmee voor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten en voorkomen dat buurten te eentonig worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018