Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond en veilig opgroeien

Gezond en veilig opgroeien

Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties. D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. Kinderen en jongeren mogen in Goirle en Riel zijn wie ze zijn.

Effectieve hulp voor gezinnen De gemeente als verantwoordelijke voor jeugdhulp biedt kansen voor lokaal maatwerk. De gemeente kan partijen nog meer bij elkaar brengen. En steevast kijken hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp kan helpen verbeteren. Jeugdhulp voor gezinnen zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle- en passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin betrokken moet worden bij de keuzes. Gezinnen moeten weten waar ze naar toe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand de leiding te nemen.

Voorkomen van crises Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. Door gezamenlijk in te zetten op preventie en effectief in te spelen binnen het gezin(systeem), kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Bij crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Dat dit nog niet altijd goed verloopt heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en onze lokale gemeenschap. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.

Terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling Fors terugdringen van mishandeling in onze gemeente kan niet zonder een landelijke coördinatie. Toch liggen er ook lokaal volop kansen om de aanpak te kunnen versterken. Indien sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, werkt het Loket samen met Veilig Thuis Midden-Brabant. D66 wil ook het samenwerken met scholen verbeteren. Zodat van hieruit direct vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. We willen de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en beter samenwerken met pleegouders.

Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ, specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.

Meer denkkracht van jongeren Jongeren mogen jong zijn. Wat ons betreft krijgen zij daar -ook fysiek- de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit bespreekbaar blijven maken tussen inwoners en jongeren en tussen jongeren onderling. D66 omarmt de jeugdgemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren vaker uitnodigen bij meedenkbijeenkomsten in hun wijk en in het gemeentehuis om hun eigen ideeën voor hun omgeving te laten horen. Dit geldt ook voor kwetsbare kinderen en -jongeren. Vanuit jongerencentra kan geïnvesteerd worden in meerdere locaties of gelegenheden waar hen een eigen plek kan worden geboden voor plezier, inspiratie of afleiding.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018