Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond samen ouder worden. Langer thuis wonen.


Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen

Onze dorpen groeien en de bevolkingssamenstelling verandert. Het aantal 65-plussers neemt flink toe. (Oudere) inwoners met een beperking of chronische ziekte blijven langer thuis wonen. We willen dat ook deze inwoners een gezond en actief leven kunnen leiden in hun eigen omgeving. Initiatieven gericht op langer thuis wonen zoals huishoudelijke ondersteuning, willen we stimuleren.

Slim wonen voor ouderen We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale- woningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. Er moeten voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt. We willen dat de gemeente slimme woonoplossingen stimuleert en faciliteert, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of vlot aan te passen zijn. Samen met ontwikkelaars per buurt gaan we bekijken wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën en initiatief van bewoners. Bij bouwprojecten willen we werken met een maatschappelijk programma van eisen. Het gebruik van slimme zorgtechnologie willen we stimuleren. Ook moet er sprake zijn van goede overleg-, archief- en datacommunicatieprotocollen.

Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen Omdat ouderen veel dierbaren verliezen, woont ongeveer de helft van de 65 plussers alleen. Vooral voor hen is eenzaamheid een probleem. We willen dit tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook met jongere generaties. Er moeten voldoende lokale ontmoetingsruimten zijn waar ouderen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en die overdag open zijn. Ook willen we ouderen specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

Betere ondersteuning voor mantelzorgers Veel inwoners leveren mantelzorg, maar dit kan zwaar zijn. Zorg, ondersteuning en hulp door het eigen sociale netwerk zorgt ervoor dat inwoners prettiger en langer zelfstandig thuis kunnen wonen, eventueel met gemeentelijke ondersteuning. We willen dat onze gemeente deze taak blijvend verbetert. Want als het gaat om het vinden, -versterken, -verlichten én –verbinden van onze mantelzorgers, kan er nog meer. We willen een programma dat zich richt op hun perspectief. Ook vragen we aandacht voor het waarderen van onze mantelzorgers. Het organiseren van meer vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger ruimte ervaart en de zorg beter kan volhouden. Het samenwerken tussen professionals en mantelzorgers beter op elkaar laten aansluiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018