Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond samenleven en welzijn

Gezond samenleven en welzijn

Een goede gezondheid is meer dan alleen gezond zijn. Het gaat ook om meedoen, ook als je sociale-, fysieke- of emotionele uitdagingen hebt. Actief meedoen en het hebben van sociale contacten zien is onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Onze gemeente kan inwoners meer uitnodigen tot een gezonde leefstijl. Gebruik makend van de eigen kracht van mensen.

Gelijke kansen op een goede gezondheid Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. In onze gemeente is sprake van bovengemiddeld gewicht en bovengemiddeld drankgebruik bij jongeren. Daarom wil D66 investeren en leren van effectieve, nieuwe aanpakken die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar alle factoren die te maken hebben met overgewicht en drankgebruik.

Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 wil scholen, sportverenigingen, zwembaden en speeltuinen aanmoedigen rookvrij te worden en wil waar nodig helpen.

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren

Softdrugs D66 dringt op lokaal- en landelijk niveau aan op een nieuw beleid voor de teelt en verkoop van wiet. We willen wietteelt reguleren en softdrugs uiteindelijk legaliseren. Dit gaat hand in hand met goede voorlichting en toezicht. Hiermee voorkomen we gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte wiet en de overlast die illegale teelt veroorzaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018