Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde lucht in een groen dorp

Gezonde lucht in een groen dorp

De gemeente Goirle is een groene gemeente. Goirle en Riel kennen veel groen binnen de bebouwde kom. Onze dorpen zijn omringd door prachtige natuurgebieden zoals de Regte Hei en Gorp en Roovert. Wij en veel inwoners uit buurgemeenten genieten van deze natuur. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. Al ons groen zorgt er ook voor dat we een aantrekkelijke gemeente en is één van de belangrijkste Goolse Geheimen. Daarom zal D66 zich inzetten voor behoud en verdere vergroening.

Zorg voor onze natuur Al dat groen is één van de belangrijkste Goolse Geheimen. Daarom zal D66 zich inzetten voor behoud en verdere vergroening. Om natuur om de stad en de dorpen te versterken, wil D66 dat bestaande groene verbindingszones behouden blijven en nieuwe verbindingen worden toegevoegd. Wij beperken ons daarbij niet tot het grondgebied van de gemeente Goirle, maar werken bij voorkeur samen met andere gemeenten aan onze Brabantse landschappen. Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet daarom makkelijker worden voor bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of hierin samen te werken met de gemeente. Wij willen dat ook bedrijven dit ter hand kunnen nemen, altijd op basis van heldere afspraken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van het groen én bespaart de gemeente geld dat daardoor op een andere manier kan worden ingezet

D66 geeft prioriteit aan bouwen binnen de bestaande dorpen. Zo sparen we het groen buiten de kernen: liever ontwikkeling van bestaande locaties, met behoud van karakter, dan groen opofferen voor een nieuwe wijk. D66 wil dat het wegbrengen van grof huisvuil tegen een redelijke vergoeding mogelijk wordt voor haar inwoners. Het niveau van de vergoeding moet daarbij zodanig zijn dat voorkomen wordt dat er illegaal wordt gestort. D66 wil goed gedrag belonen.

Gevolgen klimaatverandering opvangen Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakten wegloopt naar het riool dan raakt dat sneller overbelast. De gemeente moet het voorbeeld geven bij de inrichting van de openbare ruimte. We willen dat inwoners gestimuleerd worden om hun tuinen, bestratingen en dergelijke ook “klimaatproof” te maken.

Gezonde lucht voor alle Goirle- en Rielenaren De A58; de belangrijkst verkeersader van Brabant en de veeteelt zijn in onze omgeving de grootste bronnen van luchtvervuiling. Sommige dorpsgenoten wonen letterlijk aan de A58. In de nabije toekomst gaat de A58 ook nog eens verbreed worden en meer verkeer trekken. Om te gevolgen op de luchtkwaliteit te beperken wil D66 dat de snelheid op de A58 bij onze gemeente wordt beperkt tot 100 km/uur. Auto’s zullen ons leefmilieu blijven belasten met fijnstof. Daarom wil D66 dat naast het terugdringen van deze schadelijke stoffen ook maatregelen worden getroffen om schadelijke stoffen af te vangen.

Mede namens D66 zet de provincie volop in op beperken van de negatieve gevolgen van intensieve veeteelt. Het blijkt echter dat regels en procedures niet vaak worden nageleefd. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht. D66 wil dat de gemeente elk intensief veeteelt bedrijf minimaal 1x per 2 jaar inspecteert.

Wij willen dat de gemeente zorgt dat openbaar vervoer ook goed is voor milieu en klimaat. En dus zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt, CO2 en fijnstof uitstoot. Dat kan bijvoorbeeld door in concessies eisen aan emissies te stellen.

Alle gemeentelijke voertuigen worden bij vervanging elektrisch.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018