Steun ons en help Nederland vooruit

In vrijheid jezelf kunnen zijn

In vrijheid jezelf kunnen zijn

Als je de beste plek om te wonen wil zijn moeten alle inwoners zich vrij voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommige dorpsgenoten is dat niet altijd zo. D66 vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom en vrij voelt in Goirle en Riel.

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om goede voorlichting. Waar voorlichting niet het beoogde succes heeft en er toch sprake is van discriminatie dan moet er de mogelijkheid zijn om dit strafrechtelijk  aan te pakken. D66 wil dat het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit is voor de politie. Voor D66 is het onacceptabel wanneer de politie etnisch profileert. De overheid moet ieder mens altijd gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren.

D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie, radicalisering of haat. Extremisme en radicalisering kunnen een voedingsbodem zijn voor terrorisme. Daarom moeten wijkagenten en hulpverleners in gesprek blijven met mensen die in contact staan met extreme organisaties. Het is cruciaal dat er een centraal meldpunt is, zodat inwoners (signalen van) radicalisering en extremisme kunnen melden. Op deze wijze kunnen signalen van radicalisering en extremisme vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt door nauwe samenwerking tussen politie, gemeente, scholen en hulpverlenende organisaties.

Diversiteit Landelijke en regionale cijfers tonen aan dat er nog geen volledige acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen (LHBTI’s) is. Wij willen dat Goirle en Riel open dorpen zijn, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf onbelemmerd kan ontplooien. We willen daarom dat de gemeente samen met belanghebbenden blijft werken aan voldoende voorlichtingsmomenten over seksuele diversiteit op scholen en daarbuiten. Verder willen we dat de gemeente meer zichtbaarheid geeft aan evenementen zoals de Coming Out Day..

Laatst gewijzigd op 22 november 2018