Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in sport en bewegen

Investeren in sport en bewegen

Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kennen Goirle en Riel een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en ondersteunen ze graag.

Iedereen moet kunnen sporten Voor Goirle en Riel zijn sport en bewegen van grote waarde: gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig, en het bevordert het welzijn en de leefbaarheid van onze dorpen. Het investeren in sporten en bewegen is investeren in preventie. Het sportbeleid van de gemeente maken we effectiever door het te verweven met volksgezondheid en onderwijs. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de mogelijkheid daartoe heeft. D66 wil dat de sportbegroting meegroeit met de groei van onze gemeente. Wij streven ernaar om in samenwerking met de sportverenigingen de wachtlijsten in de komende vier jaar op te lossen.

Sportaccommodaties De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Met name de capaciteit van sportvelden is nijpend. Om aan de vraag naar velden en te voldoen en de wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren. De bestaande capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. Wij willen dat de gemeente op basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het sporten betaalbaar te houden.

Meer Goirle- en Rielenaren aan het sporten Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Goirle en Riel hoog is, is het nog niet voor iedereen gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. In onze gemeente heeft 1 op de 5 kinderen tussen 13 en 15 jaar last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. We willen investeren in maatschappelijke activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie beperkt is.

D66 wil dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.

Sporten in de openbare ruimte Steeds meer dorpsgenoten sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en wandelen tot bootcamp of zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Sport en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken, en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten. Belangrijk daarbij is de veiligheid van de gebruikers. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die slecht ter been zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018