Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor ondernemers

Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. We hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen kan losmaken. Ondernemerschap waarderen we als positief. Daarom willen we dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien.

Ruimte voor ondernemers D66 wil dat de gemeente Goirle ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun.

We willen procedures vereenvoudigen, door digitale volgsystemen en digitale dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie en verkort de doorlooptijd. Daarnaast willen we dat de gemeente aansluit op MijnOverheid voor Ondernemers. Dit is een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de gemeente Goirle.

Verder wil D66 volledige digitale toegang tot alle openbare gegevens van de gemeente Goirle ten behoeve van het digitale hergebruik om slimme toepassingen te laten maken door onder andere ondernemers.

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. D66 ziet functievermenging als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie en overlast voor de omgeving wordt vermeden. D66 wil ook híerop de regeldruk verminderen en stimuleert dat de ondernemer dit regelt met zijn omgeving.

Starters ondersteunen Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente Goirle het verschil maken. Zij zorgen vaak voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Startende ondernemers betalen de eerste 3 tot 5 jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast wil D66 dat de gemeente Goirle onder andere startups ondersteunt bij de zoektocht naar subsidiemogelijkheden. Dit kan eventueel ook in regionaal verband. Voor startende ondernemers is eventueel Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) in te zetten. Ook het verminderen van de regeldruk voor startende ondernemers kan stimulerend werken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018