Steun ons en help Nederland vooruit

Wij kiezen voor fietsers en voetgangers

Wij kiezen voor fietsers en voetgangers

Weg van de hectiek van de stad horen fietsen en wandelen bij de groene en rustige gemeente Goirle. Bovendien is het goed voor je gezondheid. Het is daarom best vreemd dat er zo weinig aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden van lopen en fietsen en dat de infrastructuur in veel gevallen veel te wensen over laat.

Aanpak klein ongemak op fietspaden De e-bike is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het brengt verder gelegen bestemmingen binnen bereik van de fiets en geeft meer dorpsgenoten de mogelijkheid om te blijven fietsen. De huidige infrastructuur past echter niet bij de e-bike. D66 wil fietspaden verbreden en ontdoen van obstakels zoals opstaande randen en paaltjes. Ook zouden er meer mogelijkheden moeten komen om fietsaccu’s te laden.

Meer vrijliggende fietspaden Door de uitstekende ligging van de Goirle en Riel is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer onze dorpen in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen en werken aan de verkeersveiligheid.

Als het aan D66 ligt krijgt het netwerk van fietsverbindingen extra hoofdontsluitingsroutes aan de noordzijde van Goirle met hoogwaardige verbindingen naar het centraal station van Tilburg. De wijken van de Boschkens (West en Oost) krijgen een directe verbinding krijgen met elkaar en de Tilburgseweg, Abcovenseweg, Rillaarsebaan en Turnhoutsebaan.

Het uitbreiden van goede fietsverbindingen geldt niet enkel in de bebouwde kommen van Riel en Goirle maar ook voor de buitengebieden en doorgaande routes bijvoorbeeld over het Zandeind naar Gilze en de verbindingen tussen het Mill-Hill en Hilvarenbeek.

Volop plek voor voetgangers In discussies over verkeer wordt de voetganger nog vaak over het hoofd gezien. Wij vinden lopen juist een slimme en schone manier om jezelf te verplaatsen. Lopen is gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil daarom volop plek en aandacht voor voetgangers.

Voetpaden zijn vaak het sluitstuk van de inrichting van de openbare weg, terwijl juist zij een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling horen te spelen. Nog te vaak houden voetpaden ineens op, worden geblokkeerd door auto’s en fietsen of zijn simpelweg te smal of slecht onderhouden. Wij willen daarom dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande wandelroutes en voetpaden.

Wij streven ernaar dat klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij voetpaden snel worden opgepakt. Specifiek voor mensen met een beperking is het belangrijk toegankelijke voetgangersgebieden te hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018