Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur voor iedereen


Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur geven onze dorpen een ziel en laat zien we zijn. Ons rijke verenigingsleven brengt ons samen en draagt bij aan gemeenschapszin. Met o.a. het Jan van Besouw hebben we een podium in ons dorp met een cultureel aanbod dat ons tot de verbeelding spreekt, ons prikkelt om kritisch na te denken. Dit draagt bij om ons verbonden te voelen met ons dorp. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Met het grote cultuuraanbod van Tilburg dichtbij vinden wij het belangrijk om samen te werken; genieten van het cultuuraanbod van de grote stad en hier een aanbod creëren dat past bij Goirle en Riel.

Verenigingsleven Ons belangrijkste culturele bezit in Goirle en Riel zijn onze verenigingen. Zij vormen het karakter van het dorpse leven. D66 ziet het belang van deze verenigingen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk dorpsgenoten mee kunnen doen in ons verenigingsleven. D66 wil verenigingen aanmoedigen om zichtbaar te zijn en open te staan voor nieuwe doelgroepen.

Aantrekkelijk cultuuraanbod D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van Goirle en Riel duidelijk naar voren komt. Door te kiezen voor een specifiek, hoogwaardig aanbod, of juist voor een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de dorpskernen. Centraal staat voor D66 dat de gemeente keuzes moet maken. Wat we doen, doen we goed. Waar we door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod kunnen versterken, doen we dat. We stimuleren cultureel ondernemerschap.

Cultuurprijs Om het cultureel ondernemerschap te ondersteunen, wil D66 het initiatief oppakken tot het instellen van een periodieke Cultuurprijs. Deze prijs kan dienen als stimulans of blijk van waardering van de gemeente aan haar lokale kunstenaars of kunstenaars die hart hebben voor onze gemeente.

Cultuureducatie D66 wil alle Goirlese en Rielse kinderen kennis laten maken met cultuur. Onze scholen hebben nu al maximaal de ruimte om cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. De Brabantse kunstbalie doet fantastisch werk door culturele instellingen en scholen samen te brengen. De gemeente moet in samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld een langetermijnvisie op cultuureducatie ontwikkelen.

Culturele infrastructuur D66 wil dat gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Dat betekent niet dat alle instellingen perse commercieel succesvol moeten zijn. Als een instelling er bijvoorbeeld naar streeft om een moeilijker bereikbare doelgroep te benaderen en daardoor minder inkomsten verwacht, dan moeten de financiële verwachtingen op die situatie worden toegespitst. Datzelfde geldt als de gemeente verwachtingen stelt aan culturele instellingen, bijvoorbeeld over talentontwikkeling, die de financiële verwachtingen in de weg kunnen zitten. Zo krijgen culturele instellingen ruim baan om hun eigen culturele doel te bereiken.

Cultureel erfgoed Het erfgoed in en rondom Goirle en Riel laat zien wat we zijn: een typisch Brabants dorp waar we trots op mogen zijn. Het is één van de redenen waarom we graag hier wonen en dat willen we ook graag anderen laten zien. D66 vindt dat daarom dat we zorgvuldig met onze monumenten moeten omgaan. Het loont om te investeren in bijzondere gebouwen of objecten. Maar monumenten moeten ook bewoond en/of gebruikt kunnen worden. Waar mogelijk moeten bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018