Steun ons en help Nederland vooruit

Lage lasten op eerlijke basis

Lage lasten op eerlijke basis Met gemeenschapsgeld moeten we efficiënt omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt er nu alleen een onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.

De hoogte van gemeentelijke services zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn, maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten.

We zijn kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente. Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. We zetten een streep door de invoering van de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen in onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018