Steun ons en help Nederland vooruit

Perspectief bij armoede en schulden

Perspectief bij armoede en schulden

Gelukkig kent onze gemeente weinig armoede, maar dat wil niet zeggen dat we die mensen die in onze gemeente in armoede leven geen perspectief geven. Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem, dat mensen veel stress geeft en nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Armoede kan een gevolg zijn van werkloosheid, maar kan ook spelen wanneer mensen wel een baan hebben. Je ziektekosten of woonlasten stijgen, een opdracht gaat niet door, je gaat scheiden: het zijn oorzaken waardoor je zomaar in de financiële problemen kan raken. Het is zaak dat je dan niet in de kou komt te staan. Ook willen we het taboe op schulden doorbreken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar worden en kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren. Voor dorpsgenoten die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen we een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen in de samenleving.

Armoede blijvend oplossen We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht (bij Multi problematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn.

Voorkomen van schulden D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de gemeente van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post niet meer durft open te maken bijvoorbeeld, omdat je je rekeningen niet kunt betalen. En dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren van budgetvaardigheden en hulp bij administratie door professionals, maar vooral ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van (ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo wordt erger voorkomen. Bovendien is bewezen dat een dergelijke aanpak het meest effectief is.

Pas als de acute financiële nood is opgelost, ontstaat ruimte voor mensen om andere hulpvragen op te pakken en weer mee te gaan doen in de samenleving. Om meer mensen met schulden te kunnen helpen moet de wachtlijst voor schuldhulpverlening worden weggewerkt. Daarom willen wij het budget voor schuldhulpverlening verhogen. De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. De proef met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij hen weer een perspectief op een kansrijk leven.

Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden moeten voorkomen worden. Wij vinden het al helemaal onacceptabel dat gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen uit huis worden gezet. Buurtteams en woningcorporaties werken hierin al samen, maar het melden van huurachterstanden door de corporaties aan de buurtteams kan beter.

Extra aandacht voor kinderen in armoede D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018