Steun ons en help Nederland vooruit

Sterk en toegankelijk loket

Sterk en toegankelijk Loket

In de gemeente bieden we laagdrempelige ondersteuning dichtbij via het Loket. Het blijft voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van inwoners en het aanbieden van gerichte hulp en ondersteuning.

Grotere naamsbekendheid en méér capaciteit voor het Loket Het Loket moet voor iedereen nog beter bekend en aanspreekbaar zijn. Het vroegtijdig signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van inwoners die minder actief hulp zoeken én het bouwen van netwerken vraagt capaciteit van het Loket. Ook organisaties van o.a. mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen moeten snel en makkelijk terecht kunnen voor toegankelijke informatie, advies, ondersteuning of hulp. Daarom willen we het Loket versterken, zeker omdat onze gemeente groeit.

Laagdrempelig meldpunt voor klachtenbehandeling Inwoners dienen te weten waar zij met klachten terecht kunnen. Er moet een duidelijk herkenbaar meldpunt komen, dat bovendien geschikt is voor laaggeletterden en inwoners die de taal minder machtig zijn.

Ontwikkelen sociale kaart Aansluitend bij bestaande initiatieven is het is dringend nodig dat de gemeente een voor elke inwoner toegankelijke- en begrijpelijke sociale kaart ontwikkelt. Een overzicht van alle relevante organisaties en initiatieven op het terrein van gezondheid en welzijn. Zo ontstaat er een basis voor beter samenwerken, waardoor inwoners en partijen elkaar beter leren kennen, -kunnen helpen en -ondersteunen. Zo kunnen we betere resultaten voor de doelgroepen bereiken.

Ruimte voor eigen ideeën in de zorg Bewoners moeten zoveel mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning en hun eigen plan. We willen oppassen niet een te zwaar beroep op het eigen netwerk van bewoners te doen, maar ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. Bewoners hebben bij voorkeur één professional die voor hen aanspreekpunt is voor alle ondersteuning. Veel dorpsgenoten weten niet waar ze naar toe kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben. We willen ruim baan voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met meer samenwerking tussen formele en informele zorg.

Samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige Onze dorpen hebben een sterk huisartsennetwerk en een goed functionerende huisartsenpost. We willen onderzoeken hoe het samenwerken van het Loket met de huisarts slimmer kan plaatsvinden, privacy beter bewaakt kan worden en de inzet van goed opgeleide en zelfstandige wijkverpleegkundigen kan worden bevorderd. Zij dienen na te gaan of hulpvragers goede sociale- en gezondheidsondersteuning ontvangen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018