Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies goed besteden

Subsidies goed besteden De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente inwoners, verenigingen en stichtingen om tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018