Steun ons en help Nederland vooruit

Voorop in duurzame energie

Voorop in duurzame energie

De CO2-voetafdruk is in Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020 in beeld gebracht. De maatregelen en ideeën om de CO2 uitstoot in onze gemeente terug te dringen gaan voor D66 niet ver genoeg. Met het huidige milieubeleidsplan heeft onze gemeente een stap achteruit in plaats van vooruit gezet. D66 wil ambitieuzere doelen.

Samenwerken en het goede voorbeeld geven D66 wil dat de Gemeente Goirle zelf het goede voorbeeld geeft. Alle gebouwen van de gemeente moeten in 2025 energie neutraal of zelfs energie positief zijn. D66 wil dat de gemeente, samen met inwoners, het voortouw neemt in het ontwikkelen van grootschalige opwek en dat de opbrengsten hiervan ten goede komen aan de maatschappij. Vaak is het ook vanuit een financieel oogpunt slim om te investeren in duurzame energie. D66 begrijpt dat het voor onze minder kapitaalkrachtige dorpsgenoten lastig is om te investeren. D66 vindt dat de gemeente deze inwoners moet ondersteunen en adviseren. D66 wil samen met ondernemers, scholen en maatschappelijke instellingen duurzaamheidsambities afspreken en faciliteren waar mogelijk.

Minder energieverbruik, lagere woonlasten Onze woningen zijn de grootste gasverbruikers in Goirle en Riel. Daarmee zijn ze niet alleen één van de grootste CO2 bronnen binnen de gemeente, maar ook een gevaar voor de beurs van onze inwoners. Met het verminderen van de gasproductie in Groningen, zal gas snel duurder worden. Daarom wil D66 alle toekomstige nieuwbouw in onze gemeente klimaatneutraal laten bouwen zonder gasaansluiting. (Collectieve) ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie moeten zich hieraan committeren. In samenspraak met de woningbouwstichting Leystromen wil D66 het aantal nul op de meter woningen sterk verhogen en zorgen dat in 2025 alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd zijn en nog te renoveren woningen ‘energienotaloos’ gerenoveerd worden. In onze gemeente zijn buurkracht Grobbendonck en Duurzaam Riel Goirle twee mooie voorbeelden waar inwoners zelf aan de slag gaan om hun woning te verduurzamen. Dit soort initiatieven ondersteunen we en willen we uitbreiden.

Vieze regels afschaffen D66 wil regels die de verduurzaming tegenwerken afschaffen. In algemene zin wil D66 dat regels die niet (kunnen) worden gehandhaafd afschaffen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018