Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een unieke kans die wens waar te maken, in dorpen die groeien en bloeien als nooit tevoren. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. Ondanks het herstel van de economie zitten er nog steeds plaatsgenoten tijdelijk of langdurig zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van uiterlijk, achternaam, afkomst of leeftijd is een probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien. De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons hard voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst, orientatie of leeftijd. Daarnaast moet onze gemeente zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Goirle en Riel is mooi, maar dan moet elke inwoner daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze status van gastvrije en toegankelijke gemeente verplicht.

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.