Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onze groene toekomst

Goirle en Riel zijn aantrekkelijke dorpen om te wonen. Dat willen we zo houden voor onszelf, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. Daarom willen we zuinig en zorgvuldig met onze dorpen omgaan. En het milieu, de natuur en het groen koesteren. Wij zien dat dit nu nog niet altijd gebeurt. Omdat er nog teveel verspilling en vervuiling is, willen we onze gemeente radicaal verduurzamen. Schonere energievoorziening, zorgvuldiger omgaan met afvalstromen. In een kleine gemeente moet het mogelijk zijn om niet alleen het landelijke beleid te volgen, maar voorop te lopen! Door een afspraak te maken met onszelf: het Goirlese Energieplan. Waarin we samen streven naar een klimaat neutraal Goirle. We willen daarbij ambitieuzer zijn dan de landelijke overheid en koploper zijn in de regio. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. Het uitgangspunt is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Duurzaam duurt het langst!